Šta je i koje su prednosti IT outsourcinga ?

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

U ekonomiji današnjice, više nego ikada, kompanije traže načine da povećaju svoju produktivnost i efikasnost, a pri tom smanje troškove. Jedan od načina za smanjenje troškova, povećanje zarade i povećanje produktivnosti, koji sve više dobija na popularnosti jeste korišćenje "outsourcing" usluga.

Jedna od glavnih prednosti usluga IT outsourcinga je ta da se klijenti mogu usredsrediti na svoju osnovnu aktivnost i razvoj poslovnih procesa, dok angažovani IT specijalisti iz NetPlaneta se bave prevencijom i brzim rešavanjem problema. Većina kompanija vidi rezanje troškova kao glavnu prednost usluga IT outsourcinga.
Eksterna IT podrška može biti dobra prilika da modernizuju svoje procese izbegavajući skupe investicije.


"Outsourcing" usluge su usluge treće strane, pri čemu specijalizovane firme za drugu stranu obavljaju one poslove za koje druga strana nema potrebna znanja, veštine ili resurse, a najčešće se radi o poslovima ili uslugama koje nisu temelj poslovanja strane koja outsorsing usluge traži. Time se smanjuju troškovi i štedi vreme, jer firma koja usluge traži ne mora ulagati dodatna sredstva u proširenje vlastitih kapaciteta ili zapošljavati nove radnike, a s druge strane osigurava se kvalitet i stručnost.

Usluge "outsourcinga" podjednako su korisne i velikim i malim firmama. Neretko i male firme upravo na taj način rešavaju nedostatak stručnog kadra a da toga nisu ni svesne.

Prednosti "outsourcinga"

• Smanjenje troškova
• Fokusiranje na vlastitiu delatnost i poslovne procese
• Sticanja i pristup novim znanjima
• Inovativnost
• Povećanje produktivnosti
• Veća konkurentnost na tržištu
• Veća produktivnost zaposlenih i firme u celini
• Građenje dugotrajnog partnerstva sa nama


© 2021 NetPlanet. Sva prava zadržana.